نـــــــــــون و نـــمـــکــــــــ

امام علی ( علیه السلام) فرمودند: اگر کسی موقع غذا خوردن، نام خدا را بگوید، من ضمانت می کنم که از آن غذا دردی به او نرسد .

آذر 95
1 پست
خرداد 94
1 پست
دی 93
1 پست
اسفند 92
7 پست
بهمن 92
3 پست
دی 92
6 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
1 پست
مهر 92
3 پست
شهریور 92
3 پست